Poetry International Poetry International
Gedicht

Raymond Antrobus

HER TASTE

HAAR SMAAK

Grappig dat mijn moeder een clown was
die de universiteit gedag zei voor het circus
met een andere clown die opblaasreuzen maakte.
Het is grappig. Hij heette George,
een Marxist die zwoer dat hij het meende

toen hij zei dat de kerels die hem
op een avond wilden overrijden door Thatcher
waren gestuurd, dus ontvluchtte hij Engeland
om te schuilen terwijl mijn moeder een ander aan de haak
sloeg op een Ska en Raggae-avond in Hackney

die lang was met een afro en die haar
in zwijm bracht bij de muziek.
Ik ben Seymour, zei hij, en hij wees
op zijn ogen, hij zei, hoe meer ik kijk,
hoe meer ik zie, en ze boerde.

George (die het meende toen hij zei
dat hij geen kinderen wilde) kwam terug
naar Engeland waar hij merkte dat mijn moeder
zwanger was, hij sloeg haar in haar gezicht
maar ging uiteindelijk in hetzelfde huis wonen

zei dat hij het kind zou helpen opvoeden,
maar dat meende hij niet, hij vertrok
en mijn moeder en Seymour,
(die mijn vader was), voedden mijn zus en mij op.
Dertig jaar later zegt mijn moeder dat ze

zich uitstekend staande houdt met zeventig jaar.
Ze heeft nooit een man nodig gehad.
Ik vraag me natuurlijk af waar haar smaak
vandaan is gekomen. Haar vader was heel zijn leven
rustig, afstandelijk en ernstig,
hij strekte zijn handen uit naar God
terwijl zijn kinderen aan zijn voeten kropen.

HER TASTE

Funny that my mother was a clown
a college dropout who joined the circus
with another clown who made inflatable giants.
It’s funny. His name was George,
a Marxist who swore he was serious

when he said the men who tried
to mow him down in a car one night
were sent by Thatcher, so he fled England
to hide while my mother pulled another
man at a Ska and Reggae night in Hackney

who was tall and afro’ed and swooned
her under the music.
I’m Seymour, he said, pointing
at his eyes, saying the more I see
the more I see
, and she burped.

George (who was serious when he said
he didn’t want children) came back
to England to find my mother
pregnant and he struck her in the face
but ended up staying in the same house

saying he’d help raise the child,
but wasn’t serious, he left
and my mother and Seymour,
(who was my father), raised my sister and me.
Thirty years later my mother says she’s

holding her head higher at seventy.
She never needed a man.
Of course I wonder where her taste
came from. Her own father was quiet,
detached and serious all his life,
reaching out his arms for God
while his children crawled at his feet.
Raymond Antrobus

Raymond Antrobus

(Verenigd Koninkrijk, 1989)

Landen

Ontdek andere dichters en gedichten uit Verenigd Koninkrijk

Gedichten Dichters

Talen

Ontdek andere dichters en gedichten in het Engels

Gedichten Dichters
Close

HAAR SMAAK

Grappig dat mijn moeder een clown was
die de universiteit gedag zei voor het circus
met een andere clown die opblaasreuzen maakte.
Het is grappig. Hij heette George,
een Marxist die zwoer dat hij het meende

toen hij zei dat de kerels die hem
op een avond wilden overrijden door Thatcher
waren gestuurd, dus ontvluchtte hij Engeland
om te schuilen terwijl mijn moeder een ander aan de haak
sloeg op een Ska en Raggae-avond in Hackney

die lang was met een afro en die haar
in zwijm bracht bij de muziek.
Ik ben Seymour, zei hij, en hij wees
op zijn ogen, hij zei, hoe meer ik kijk,
hoe meer ik zie, en ze boerde.

George (die het meende toen hij zei
dat hij geen kinderen wilde) kwam terug
naar Engeland waar hij merkte dat mijn moeder
zwanger was, hij sloeg haar in haar gezicht
maar ging uiteindelijk in hetzelfde huis wonen

zei dat hij het kind zou helpen opvoeden,
maar dat meende hij niet, hij vertrok
en mijn moeder en Seymour,
(die mijn vader was), voedden mijn zus en mij op.
Dertig jaar later zegt mijn moeder dat ze

zich uitstekend staande houdt met zeventig jaar.
Ze heeft nooit een man nodig gehad.
Ik vraag me natuurlijk af waar haar smaak
vandaan is gekomen. Haar vader was heel zijn leven
rustig, afstandelijk en ernstig,
hij strekte zijn handen uit naar God
terwijl zijn kinderen aan zijn voeten kropen.

HER TASTE

Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère