Poetry International Poetry International
Poem

Marc Kregting

In pure bitter tongues

In pure bitter tongues trembles a blistering
and sweet betrayal, a rim, a fountain debt
which lives for reeling as for deliberation.
A blazing first and a rueing, an ashbin and
caress-like kiss, because that they merely marry
maggots and don’t then the ash-smell wish?
A very calculated meal of heavening and film
entwine; vicious chain courting was able to
struggle free in rhyme. The spacious obstacle
of speed and general reeling a swooning is
and silencing, significantly self-possessed.

In reine bittertongen beeft een zinderend

In reine bittertongen beeft een zinderend
en lief verraad, een rand, een bronnenschuld
die leeft voor wankelen als voor beraad.
Een vlammen eerst en een berouwen, een asvat
en een zucht als zoen, want dat zij slechts
maden trouwen en zij niet dan asreuk doen.
Een heel berekenend gelag van hemeling en
film verhechten, vileine keten minnen zag
in raadselen zich los te vechten. De ruime
hindernis van vaart en wijd gewankel een
zwijmelen en stillen is, betekenend bedaard.
Close

In pure bitter tongues

In pure bitter tongues trembles a blistering
and sweet betrayal, a rim, a fountain debt
which lives for reeling as for deliberation.
A blazing first and a rueing, an ashbin and
caress-like kiss, because that they merely marry
maggots and don’t then the ash-smell wish?
A very calculated meal of heavening and film
entwine; vicious chain courting was able to
struggle free in rhyme. The spacious obstacle
of speed and general reeling a swooning is
and silencing, significantly self-possessed.

In pure bitter tongues

In pure bitter tongues trembles a blistering
and sweet betrayal, a rim, a fountain debt
which lives for reeling as for deliberation.
A blazing first and a rueing, an ashbin and
caress-like kiss, because that they merely marry
maggots and don’t then the ash-smell wish?
A very calculated meal of heavening and film
entwine; vicious chain courting was able to
struggle free in rhyme. The spacious obstacle
of speed and general reeling a swooning is
and silencing, significantly self-possessed.
Sponsors
Gemeente Rotterdam
Nederlands Letterenfonds
Stichting Van Beuningen Peterich-fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
Lira fonds
Versopolis
J.E. Jurriaanse
Gefinancierd door de Europese Unie
Elise Mathilde Fonds
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
Veerhuis
VDM
Partners
LantarenVenster – Verhalenhuis Belvédère